Články

Automatizujte své podnikání ve 4 krocích

22/11/2022
2 min.

Automatizace procesů umožní firmám uvolnit kapacitu svých zaměstnanců pro jiné, důležitější úkoly. Zde jsou čtyři kroky, jak začít s automatizací procesů ve vaší firmě.

Krok 1️: Identifikujte procesy, které je vhodné automatizovat

Které manuální úkoly by bylo vhodné automatizovat? Sestavte si seznam všech úkolů, kterým vaši lidé věnují pozornost, a určete priority, které by měly být automatizovány jako první.

Krok 2️: Analýza současných procesů

Jakmile jste identifikovali potenciální oblasti, je důležité se blíže podívat na to, jak tyto procesy v současné době fungují. Věnujte čas analýze každého procesu a podrobně zaznamenejte workflow bod po bodu. Získáte tak představu o tom, jak může automatizace pomoci tyto procesy zefektivnit a zároveň máte první výkop zadání pro realizaci takové automatizace.

Krok 3: Výběr vhodných nástrojů

Když už víte, které procesy budete automatizovat je potřeba vybrat vhodné technologie. Řadu automatizací vyřešíte výběrem správného softwaru. Příklad: Dnešní CRMka umí automaticky posílat emaily, tvořit úkoly, nabídky, smlouvy a mnoho dalšího. Výběrem vhodného řešení si ušetříte enormní množství práce. V některých procesech budete potřebovat integrovat softwary mezi sebou. Vybírejte softwary, které mají perfektně zpracovanou API dokumentaci a v ideálním případě mají připravené moduly v nocode integrační platformě jako je například Make. Ušetříte spoustu peněz za vývojáře.

Krok 4️: Implementace automatizací

Teď už zbývá jen správně nastavit funkce softwaru a případné automatizační scénáře. Je důležité věnovat nějaký čas školení svého týmu, jak tyto nástroje správně používat, aby byly využívány efektivně a účinně. Kromě toho nezapomeňte automatizace pečlivě otestovat, abyste mohli identifikovat případné problémy nebo oblasti ke zlepšení.

Automatizace se stala základní konkurenční výhodou 21. století. S tím, jak provozní náklady rostou, automatizace pomáhá jednodušeji škálovat váš byznys. Dodržením těchto 4 kroků budete na správné cestě.

Hodně štěstí! Nebo nám dejte vědět a my se o vše postaráme.

Podobné články

Všechna naše moudra shromážděná na jednom místě

Transformujte Vaše podnikání

Naše automatizace Vám pomůžou nastavit ve firmě řád. Soustřeďte se na strategii, ne na hořící úkoly.
Analýza potřeb
Doporučený postup
Cenová nabídka