Články

Automatizujte své podnikání ve 4 krocích

22/11/2022
2 min.

Automatizace procesů umožní firmám uvolnit kapacitu svých zaměstnanců pro jiné, důležitější úkoly. Zde jsou čtyři kroky, jak začít s automatizací procesů ve vaší firmě.

Krok 1️: Identifikujte procesy, které je vhodné automatizovat

Které manuální úkoly by bylo vhodné automatizovat? Sestavte si seznam všech úkolů, kterým vaši lidé věnují pozornost, a určete priority, které by měly být automatizovány jako první.

Krok 2️: Analýza současných procesů

Jakmile jste identifikovali potenciální oblasti, je důležité se blíže podívat na to, jak tyto procesy v současné době fungují. Věnujte čas analýze každého procesu a podrobně zaznamenejte workflow bod po bodu. Získáte tak představu o tom, jak může automatizace pomoci tyto procesy zefektivnit a zároveň máte první výkop zadání pro realizaci takové automatizace.

Krok 3: Výběr vhodných nástrojů

Když už víte, které procesy budete automatizovat je potřeba vybrat vhodné technologie. Řadu automatizací vyřešíte výběrem správného softwaru. Příklad: Dnešní CRMka umí automaticky posílat emaily, tvořit úkoly, nabídky, smlouvy a mnoho dalšího. Výběrem vhodného řešení si ušetříte enormní množství práce. V některých procesech budete potřebovat integrovat softwary mezi sebou. Vybírejte softwary, které mají perfektně zpracovanou API dokumentaci a v ideálním případě mají připravené moduly v nocode integrační platformě jako je například Make. Ušetříte spoustu peněz za vývojáře.

Krok 4️: Implementace automatizací

Teď už zbývá jen správně nastavit funkce softwaru a případné automatizační scénáře. Je důležité věnovat nějaký čas školení svého týmu, jak tyto nástroje správně používat, aby byly využívány efektivně a účinně. Kromě toho nezapomeňte automatizace pečlivě otestovat, abyste mohli identifikovat případné problémy nebo oblasti ke zlepšení.

Automatizace se stala základní konkurenční výhodou 21. století. S tím, jak provozní náklady rostou, automatizace pomáhá jednodušeji škálovat váš byznys. Dodržením těchto 4 kroků budete na správné cestě.

Hodně štěstí! Nebo nám dejte vědět a my se o vše postaráme.

Podobné články

Všechna naše moudra shromážděná na jednom místě

Začněte automatizovat

Vyberte si vhodný termín konzultace.
Samozřejmě pomocí automatizace.
Zjistíme Vaše potřeby
Poradíme vám, jak začít